ANCOM: Aplicaţia online pentru compararea tarifelor de comunicaţii soseşte anul viitor

⇣ Sari la articol

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a anunţat compania câştigătoare a licitaţiei pentru realizarea aplicaţiei on-line de comparare a ofertelor de comunicaţii. Compania UTI SYSTEMS va finaliza aplicaţia anul viitor.

Proiectul „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali” este implementat de ANCOM în cadrul operaţiunii 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare” a Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” din Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” aferente Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea asistenţei nerambursabile acordată din fonduri publice este de 886.198,32 lei.

În cadrul licitaţiei au fost depuse 8 oferte din partea a 6 operatori economici şi 2 asocieri de operatori economici. În urma analizării ofertelor din punct de vedere al documentelor de calificare, al propunerii tehnice şi propunerii financiare şi în urma aplicării criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, punctajul maxim a fost obţinut de compania UTI SYSTEMS.

La finalizarea proiectului, ANCOM va pune la dispoziţia utilizatorilor finali prin intermediul unei pagini de internet o aplicaţie interactivă care va oferi informaţii comparative privind tarifele şi condiţiile oferite de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

Pe baza opţiunilor introduse online de utilizatori, aplicaţia va realiza analize comparative ale planurilor tarifare disponibile pe piaţa din România, pentru trei categorii de servicii de comunicaţii electronice (telefonie mobilă, telefonie fixă şi acces la internet în bandă largă) şi combinaţii ale acestora, urmând să returneze, pentru fiecare interogare, un clasament al celor mai avantajoase 25 de oferte din punct de vedere al preţului (calculat pentru un interval de o lună). În momentul afişării rezultatelor, vor fi publicate şi alte detalii relevante privind ofertele respective (de exemplu, număr de minute sau SMS-uri incluse, perioada de facturare, durata minimă a contractelor, datele de contact ale serviciului de relaţii cu clienţii).