(P) ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI “GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” SC Delta Vibe SRL

Scris de | 16 august, 2021
(P) ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI “GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” SC Delta Vibe SRL

COMUNICAT DE PRESĂ

16.08.2021

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. Delta Vibe SRL

S.C. Delta Vibe SRL cu sediul în Buzau derulează, începând cu data de 08.12.2020 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC Grafor Design S.R.L., RUE 14135  ,co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-14135 din 06-08-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CONSTANTA.

Valoarea proiectului este de 11130.85 (valoarea totala) din care : 9679 RON grant si 1451.85 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in România, judeţul Buzau , localitatea Municipiul

Buzau, strada Str Nimfelor, nr 48

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

                                                         [Date de Contact]

Persoană de contact:

Iulian Machi

Iulian.machi@mtr.ro, +40742222223