ANCOM: Internetul mobil va domina sfera serviciilor de comunicații electronice

Percepția utilizatorilor este că și utilizarea telefoniei mobile va continua să crească odată cu scăderea vârstei primei utilizări, cu apariția unor terminale performante la preț din ce în ce mai accesibil și cu creșterea utilizării internetului mobil.

⇣ Sari la articol
ANCOM: Internetul mobil va domina sfera serviciilor de comunicații electronice

Utilizatorii de servicii de comunicații electronice din România se așteaptă ca până în anul 2020 serviciile de comunicații electronice să migreze din ce în ce mai mult spre platforme online, internetul mobil ajungând să înglobeze toate celelalte servicii de comunicații electronice. Aceasta este una dintre concluziile unui studiu comandat de ANCOM, care se află în plin proces de elaborare a unei strategii de reglementare a sectorului telecomunicațiilor pentru perioada 2016-2020.

Rezultatele acestui studiu, precum și obiectivele strategice care ar trebui să ghideze reglementarea sectorului comunicațiilor electronice în următorii cinci ani au fost dezbătute pe larg în cadrul ediției din acest an a conferinței internaționale a ANCOM împreună cu reprezentanți ai autorităților de reglementare din Europa, ai operatorilor și asociațiilor acestora, cu reprezentanți ai asociațiilor de utilizatori din România, precum și cu reprezentanți ai furnizorilor de servicii de conținut și ‚over the top’.  

25 de vorbitori și-au prezentat astfel viziunea asupra sectorului de comunicații electronice pentru perioada 2016-2020 și au propus Autorității priorități și direcții de acțiune în activitatea de reglementare a sectorului de comunicații electronice din România, pornind de la propunerile ANCOM din documentul de discuție publicat în septembrie.

“Ținând seama de toate aceste idei, vom redacta un document de strategie pe care îl vom consulta public până la jumătatea anului viitor și care va ghida activitatea ANCOM până în 2020. Pentru această foaie de parcurs am pornit de la nevoile și percepțiile utilizatorilor, continuăm cu această largă consultare a tuturor actorilor din piață și vom produce un document care va oferi industriei predictibilitatea și stabilitatea necesare pentru a face investiții și inovații”, a declarat preşedintele ANCOM Cătălin Marinescu în deschiderea conferinței internaționale intitulată “2020: Odiseea Telecom”.

ANCOM consideră că, deși în orizontul de timp 2020, cererea de servicii digitale va rămâne neuniformă și profund eterogenă în România, internetul fix va continua să asigure viteze de invidiat, creșterea internetului mobil va deveni intensivă, bazată pe creșterea traficului odată cu reducerea tarifelor și cu îmbunătățirea calității, iar frontierele dintre serviciile de comunicații electronice tradiționale și „aplicațiile” sau serviciile „de conținut”, se vor estompa progresiv, generând noi provocări pentru reglementare.

Aceste tendințe se regăsesc și în percepția utilizatorilor finali care au participat la un studiu prin care ANCOM a dorit obținerea unui set de informații relevante despre cum percep utilizatorii serviciile de comunicaţii electronice și nevoile lor de consum, rezultatele studiului putând fi accesate aici.Sony Xperia T3După părerea respondenților, internetul mobil va domina sfera serviciilor de comunicații electronice. Utilizatorii rezidențiali mai tineri (până în 30 ani) și cei din mediul rural prevăd o scădere a utilizării internetului fix cauzată de înlocuirea lui cu internetul mobil și doar exponenții mediului de afaceri, ai media, autorităților și mediului academic cred în creșterea utilizării internetului fix.

Percepția utilizatorilor este că și utilizarea telefoniei mobile va continua să crească odată cu scăderea vârstei primei utilizări, cu apariția unor terminale performante la preț din ce în ce mai accesibil și cu creșterea utilizării internetului mobil. Pe de altă parte, pentru unele dintre grupurile intervievate, pare evidentă înlocuirea în viitor a telefoniei mobile cu serviciul de date, odată cu răspândirea aplicațiilor care permit comunicarea în timp real prin intermediul internetului (apeluri pe Facebook, WhatsApp, Skype). Percepția utilizatorilor cu privire la telefonia fixă și la televiziunea liniară este de scădere sau chiar dispariție, urmând a fi înlocuite cu serviciile mobile și, respectiv, cu serviciul de acces la internet.

Konika Minolta - Mobotix 7